Naturismus.cz
Naturismus.cz
Naturismus.cz
Úvodní stránka
Něco o mě
Nudistická pláž Brno
Cestopis: j. Silva 10
Lodní deník Silva 11
Názor a postřehy
Články z tisku
Odkazy
Kontakt
Brno a naturismus
N organizace Brno?
N wellness Modřice
N aquapark Brno
N Riviera Brno
ATC kemp Merkur
Historie n-plavání
Organizace
ČFN
SNO - Ostrava
FKK kemp Úštěk
Jak založit n-pláž
Světové organizace
Akce
Naturista.cz
Sauňáci.cz
Nuda lokality ČR
Natur. tábor 2013?
Chat
Naturistický chat
Dokumenty k tisku
Dokumenty k tisku
Reklama
Wellness Modřice
Naturista.cz - Přirozená radost ze života
FKK kemp Úštěk
Saunaci.cz - Přirozená radost ze života
Česká Asociace Saunérů
SUNATUR - Cestovní kancelář pro naturisty
Naturtravel.cz - Cestovní kancelář pro naturisty
Asociácia slovenských naturistov
Anděl rovnováhy
Už to máš | Když hledáš a nenacházíš
Božská Tantra - tantrické masáže, tantrická setkání a kurzy pro ženy.
Stella Adi Lalla Krenčejová
Denisa Říha Palečková - lektorka v oblasti vědomé sexuality a intimity.
Škola Umění milování - objevte kouzlo Umění milování!
Diana Vera - Shibari, lektorka, dominance
Masáže, Dearmouring, Léčení
Mini-mlékárna s farmářskými mléčnými výrobky ze syrového mléka v bio kvalitě.
Prýgl.net
Levné ubytování
Integrovaný Dopravní Systém Jihomoravského Kraje
Integrovaný Dopravní Systém
Klub Českých Turistů
Turistika na boso
Chůze po žhavém uhlí - Teambuilding a osobní rozvoj
Turistický deník
Kuřákova plíce
Stydlivý měchýř - Největší český portál o parureze
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS
Ikonky pro web
Ikonky pro webBudoucí naturistická organizace v Brně?

Vážení nudisté a naturisté včetně našich drahých a něžných poloviček - žen.
Myslíme si, že nadešel čas pro to, abychom se společně pokusili rozhýbat stojaté brněnské vody a vnést trochu života také do našich řad.
Jak vyplývá z různých informačních zdrojů na internetu, v tisku a občas i v televizi a rozhlase, je možné užívat si plnohodnotných naturistických a nudistických aktivit po celý rok. Jinými slovy, nejen létem živ je nudista či naturista.

Naším cílem je organizovat a nadále rozvíjet společné aktivity jako např.
"uzavřené" hodiny v krytém bazénu, na koupališti, v sauně, dále naturistické společenské a sportovní akce, diskotéky, atp.

Proto vyzýváme všechny vyznavače nudismu a naturismu bez rozdílu pohlaví,
věku či vyznání, také přátele přírodního koupání, opalování a pohybu bez textilu stejně jako všechny sympatizanty.

Je v zájmu nás všech - tedy jak organizátorů tak především Vás, ke kterým se touto výzvou obracíme - vytvořit si společenství a zvolit si zástupce, kteří budou ve věcech společných zájmů a aktivit jednat s úřady, organizacemi, atd.
Bazény už fungují např. v Praze, Hradci Králové, Náchodě, Trutnově, Liberci, Ostravě, Karviné, taktéž sauny, které jsou smíšené také v řadě dalších míst po celých Čechách, na Moravě i ve Slezku. Není tedy důvod, aby to při dobré vůli nešlo také u nás v Brně. Proto neváhejte a přidejte se k nám. Podpoříte tak hlavně sami sebe a své zájmy.

V případě, že budete mít o výše uvedené aktivity zájem, můžete posílat e-mailové zprávy na níže uvedený kontakt. Abychom Vás mohli průběžně informovat o aktuální situaci, posílejte prosím Vaše telefonní (nejlépe mobilní) číslo nebo Váš funkční e-mail, nejlépe však oboje.

Naturismus.cz

Pro oživení zopakuji snahu několika lidí zajistit hodinu nuda plavání v některém zařízení Lázní Brno http://www.lazne-brno.cz.

Za naturisty se zaručila i jedna z největších našich kapacit v oboru saunařství - Dr. ing. Zdeněk Pospíchal z Brna, který osobně intervenoval na ředitelství Lázní města Brna u ředitele Judr. Česlava Gojného.

Bylo předběžně slíbeno zřízení 1 hodiny rezervace pro naturisty v Lázních Rašínova... Podrobnosti přišel domluvit Ing.Radovan Jelínek, který projevil zájem dohlížet na bezproblémový chod plavání pro naturisty.

Autor textu: Ivo Žůrek

Naturismus.cz

Konečné vyjádření Lázní města Brna k nuda bazénu.

LÁZNĚ MĚSTA BRNA, p.o.
Rašínova 12, 602 00 BRNO


Věc: Odpověď pro naturisty

Vážení.

Obdržel jsem elektronickou poštou několik žádostí o možnost užívání 1 hodiny bazénu na Rašínové pro naturisty a nudisty.

Na tyto žádosti jsem se po zralé úvaze rozhodl neodpovídat individuálně každému, ale tímto jediným dopisem s ohledem na to, že všechny uvedené žádosti se týkaly v podstatě jedné věci a působí dojmem, že se jedná o žádost jedné určité skupiny lidí o jednu určitou hodinu.

Odpovídám však všem, kteří žádost podali, neboť řada z Vás se označila za mluvčí a organizátory, takže opravdu nevím, s kým bych měl jednat. To by bylo vhodné pro budoucnost objasnit.

Konstatuji také, že ani příliš nechápu, jak jste dospěli k závěru, že mám k naturismu a nudismu negativní postoj. Osobně jsem na toto téma hovořil pouze s Dr. Ing. Pospíchalem (tím „osobně“ myslím po telefonu) a jsem přesvědčen, že po našem rozhovoru nemohl takovýto názor nabýt. Věřím proto, že pokud se jej dotážete, že Vám to i potvrdí.

             Při našem hovoru jsem mu současně sdělil to, co nyní uvedu i písemně:

  1. Nejsem naprosto nepřítelem naturismu či nudismu. Nicméně Lázně m.Brna jsou veřejně přístupné každému, přičemž v ČR není obvyklé, aby na veřejně přístupných místech chodili lidé nazí, jak je to celkem obvyklé v zahraničí. Nemohu tudíž vyloučit, že by se někdo mohl cítit pohoršen a dožadoval by se zákroku.

  2. Samozřejmě však nemám nic proti tomu, pokud bude naturismus provozován v uzavřeném okruhu lidí, bez ohledu na pohlaví, tedy v pronajaté hodině takovémuto společenství.

  3. Rozhodným předpokladem pronájmu ovšem je naprosté respektování lázeňského řádu. A patrně zde mohlo dojít k určitému nedorozumění. Naturisté a nudisté měli v lázních na Rašínové pronajatu hodinu již před několika léty. (Vaše žádost proto není ani nová a ani neobvyklá. Taktéž je patrné, že nejsem nikterak prudérní). K obnovení smlouvy pro další sezónu však nedošlo ze zcela prozaických důvodů.

  4. Pronájem bazénu určité skupině zakládá pouze její právo vyloučit z jeho užívání každého, kdo ke skupině nenáleží. LMB m.B. jako provozovatel bazénu, jsou však povinny zajistit dozor a bezpečnost, a to trvalou přítomností plavčíka. LMB se totiž nemohou zprostit povinné odpovědnosti za bezpečnost koupajících, a to ani smluvně.

  5. Tehdejší nudisté však trvali na tom, aby v jejich hodině nebyl přítomen nikdo mimo nich. Verbálně napadli i strojníka, když šel opravit poruchu ve sprše a když jsem přišel vyřešit situaci osobně, snažili se vykázat i mne. Věřím proto, že pochopíte, že takové jednání není možné.

  6. Co se týče vlastního pronájmu bazénu, pak jsem p. Pospíchalovi sdělil, že naprosto nemám námitek. Vysvětlil jsem mu však, že tzv. dislokace (tj. pronájem hodin pro uzavřené skupiny) se dělá vždy na sezónu – zpravidla od 1.9. jednoho roku do 30.6. roku následujícího. Závazná objednávka se podává zpravidla do 15.8. běžného roku pro následnou sezónu.

Pro tuto sezonu je dislokace uzavřena. Zřízení pronájmu hodiny pro závěr této sezóny již prakticky není možné. Shodli jsme se proto, že pokud projevíte zájem o příští sezónu, vyjdeme vám vstříc s tím, že v dohodnutý den bude pro vás rezervována hodina závěrečná.

Pokud tedy váš zájem bude trvat i nadále, pak uzavření příslušné smlouvy nic nebrání. Podmínkou ovšem je, že budete tvořit takový subjekt, s nímž lze takovou smlouvu uzavřít. Uvítal bych proto, kdybyste se v takovém případě shodli na jméně kontaktní osoby, která by vás všechny zastupovala a s níž by bylo možno závazně jednat.

Věřím, že tímto obsáhlejším přípisem jsem zodpověděl všechny vaše dotazy a děkuji proto za pochopení. Těším se na případné setkání s Vámi v příští sezóně a jsem

s pozdravem

JUDr. Česlav G o j n ý, v.r.

ředitel

V Brně dne 25. 3. 2004

Naturismus.cz

Poděkování jménem všech nudistů a naturistů za potěšující dopis a za podporu nudistů a naturistů v Brně patří Váženému panu řediteli Lázní města Brna
JUDr. Česlavu Gojnému a všem kdo se o tento pozitivní dopis zasloužili.

DĚKUJEME

Naturismus.cz

Předpokládáme, že budeme-li moci vystupovat jménem větší skupiny lidí se společnými zájmy, budeme také v jednáních úspěšnější. Proto chceme,
aby se Vás - vážných zájemců o výše uvedené aktivity hlásilo co nejvíce.
I tím můžeme apelovat u vedení krytých bazénů, koupališť, saun, atd.

Předem Vám děkujeme za pomoc.

Vaše nabídky telefonické či e-mailové pomoci posílejte prosím
na e-mail:
E-mail:

Naturismus.cz

Sdružení Nudistů a Naturistů Brno

Děkujeme a těšíme se na Vás
Organizátoři
Naturismus.cz